lư hương bằng đá

Lư hương đá-Giá lư hương đá là bao nhiêu?