lư hương đá giá bao nhiêu

Lư hương đá-Giá lư hương đá là bao nhiêu?