lư hương đá nhỏ

Lư hương đá-Giá lư hương đá là bao nhiêu?